ADRESA:
Sokolská tř. 26
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 138 937
e-mail:
sokolska26@ckv-ostrava.cz
www.sokolska26.cz
 
OTEVŘENO:
 
pondělí – pátek 8.00 – 17.00
 

Vstupné do Výstavní síně Sokolská 26: dospělí – 20 Kč
děti, studenti, důchodci – 10 Kč

 

 

Výstavní síň Sokolská 26

 

 

 

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

25. 1. – 22. 3. 2018

Hledání hranic je společný projekt pedagogů, absolventů a studentů malířských ateliérů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, který reaguje na často přítomné otázky spojené s hranicemi malby v současném post-mediálním prostředí.
Post-mediálním přístupem označujeme druh tvorby, při níž umělec volně využívá jakékoliv médium k vyjádření své idey. V případě současné malby se jedná především o interakci tradičních malířských prostředků s novými technologiemi. Do obrazů se tak stále častěji dostává například video, světelné instalace, zvukové stopy apod.

Projekt vznikl jako potřeba nové definice malby, nalezení jejího pevného místa mezi rozmanitými a
prudce se rozvíjejícími technologiemi. Malba, jako technika nanášení barev v souvislé vrstvě na podklad zpravidla pomocí štětce, dostává v rukou současných umělců zcela novou tvář. Mladí autoři zavádí do tradičního pojetí vizuálního umění úplně nové postupy, v nichž se odráží jejich vlastní osobité pojetí skutečnosti. Na obrazech dochází ke kombinacím různých technik, stylů i samotných zvolených typů barev. Do prostorových kompozic vstupují expresivní tóny, které výrazně ovlivňují dojem celkového uměleckého díla.

Výstava se zabývá zkoumáním obrazu a vymezením jeho prostoru ve slovenských i českých ateliérech uměleckých vysokých škol. Fakultu Ostravské univerzity zastupuje: Ateliér malby 1 v obsazení umělců jako jsou Daniel Balabán, Václav Rodek, Ivo Sumec, Karolína Bulová, Simona Jančurová, Judita Levitnerová, Karolína Vlčková, Václav Buchtelík, Patrik Kriššák, Martina Walterová. Dále ateliér malby 2 s umělci Františkem Kolowowskim, Jiřím Kudělou, Šimonem Burešem, Kristýnou Gašpierikovou, Katarínou Harcekovou, Pavlem Dvořákem, Milanem Hajdíkem, Lukášem Kováčikem, Davidem Šohajem. Také se můžeme těšit na 4. ateliér malířství VŠVU, za který vystavují umělci Ivan Csudai, Michal Čerušák, Peter Cvik, Jakub Reken, Patrícia Koyšová, Jano Hrčka, Alexandra Barth, Stanislav Macko, Šimon Kučera, Lucia Oleňov, Dávid Csováry, Mikaela Mia Papp, Martina Adamíková, Margareta Petržalová, Iva Belianská, Anna Danková, Mira Kubáňová, Lucia Horváthová a Nikola Struhárová.

Výstava se uskuteční na čtyřech místech: v Galerii výtvarného umění v Ostravě, ve Výstavní síni Sokolská 26, v Galerii Jáma 10 a na Dole Michal.

Nedílnou součástí výstavního projektu bude také konference se stejnojmenným názvem, která za účasti výtvarných teoretiků z českého i slovenského prostředí vnese nové reflexe a pohledy na výtvarné umění nejen studentům, ale i poučené veřejnosti se zájmem o malbu a současnou výtvarnou scénu.
Kurátory výstavy jsou Daniel Balabán, Ivan Csudai a Beata Jablonská.

Daniel Balabán patří k nejvýraznějším tvůrcům současné české umělecké scény a k nejznámějším ostravským umělcům. Narodil se 20. září roku 1957 v Šumperku, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a v současnosti působí jako vedoucí ateliéru malby na Ostravské univerzitě v Ostravě. V jeho tvorbě se snoubí sakrální a sociální témata vycházející z osobních zážitků. Na velkých formátech se tak dramatické motivy transformují do klidné melancholické roviny protkané pokorou a smířením.
Ivan Csudai stojí v čele 4. maliarskeho ateliéru katedry maľby na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava. Narodil se 18. 8. 1959 v Svodove–Želiezovciach, vystudoval Strednú školu umeleckého priemyslu, Bratislava – odbor propagačné výtvarníctvo – užitková fotografia a následně Vysokú školu výtvarných umení, Bratislava, ateliér reštaurovania maľby pod vedením doc. I. Meszárošovej akad. mal. Ačkoliv se jedná o malíře, v jeho obrazech se viditelně odráží prvotní studium užité grafiky. V dílech se setkáváme s jasně rozpoznatelnými tvary vyplněnými čistými plochami barev bez náznaku stínu nebo světla.

Beata Jablonská je významnou teoretičkou umění a stojí za mnoha kurátorskými projekty u nás i na Slovensku. Působí také jako odborná asistentka na katedře teórie a dejín umenia. Její hlavní zaměření je umění 2. poloviny 20. století a současné umění. Na svém účtu má několik autorských knih a článků v periodikách, jako je PROFIL súčasného výtvarného genia nebo Ateliér.


 

 

 

 

 

 
 

 

 

© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT