ADRESA:
Sokolská tř. 26
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 138 937
e-mail:
sokolska26@ckv-ostrava.cz
www.sokolska26.cz
 
OTEVŘENO:
 
pondělí – pátek 8.00 – 17.00
 

Vstupné do Výstavní síně Sokolská 26: dospělí – 20 Kč
děti, studenti, důchodci – 10 Kč

 

David Moješčík

 

Výstavní síň Sokolská 26

DAVID MOJEŠČÍK MOJDA Devas 22. srpna – 4. října 2013

BYTOSTI Z DRUHÉHO BŘEHU A SOCHAŘSTVÍ DAVIDA MOJEŠČÍKA MojDa - David Moješčík (1974, Frýdek - Místek) patří k těm nemnoha sochařům, kteří dokázali i v nelehkých podmínkách (ne)kulturní politiky veřejných financí nabízet i realizovat záměry vlastní. Je bytostný figuralista a obratný modelér, který v tradičním souladu považuje zobrazování lidského těla za projev smyslu lidské existence. Jeho sochařské vize a projekty však mají nezaměnitelný charakter. Jsou jako by ovlivněny odkazy postmoderně vnímanému romantismu a konotacemi až symbolicko spirituálního charakteru.

Už v Gabrielově ateliéru na brněnské FaVU VUT se David Moješčík prakticky obeznámil se soudobými technologickými postupy a možnostmi nových materiálů. Přednosti polyesteru se naučil náležitě využít, své figury generuje až do extrémně volených pozic, jejich vyznění pak podřizuje nalezení ideálního vztahu v poměru celku a detailu. Volí tak více klasickou formu, kterou se jako by vrací k normativnímu ideálu v souladu vnější i vnitřní – zpravidla ženské krásy. Moješčíkovy akty jsou tzv. dokonalé, snad i proto mohou na nepoučeného diváka působit až odtažitě. Máme dojem, jako by k nám autor posílal své vize z dosahů každodennosti již navyklého života, jakoby „z druhého břehu“. Tyto dojmy z intervence posiluje vytušená přítomnost nenásilně expanzivního očekávání, které - jako když po výdechu následuje nádech - sic „musí“ přijít!, viz: autorovy Levitace: ženské figury meditující v pozici jogína, vyrovnávající tíhu gravitace letmo, na třech minimálních bodech – v malíčku nohy a prostředníčcích pravé a levé ruky. Dojem z účinku „vznášení“ se figury, který vzniká nadskočením a prázdným prostorem pod sochou je posilován souhrou živě obrysových linií, které jako by rotovaly ven a kolem středu.

U Davida Moješčíka je obvyklé, že své dílo – podobně jako tomu je u mnohých klasických sochařů - obvykle rozvádí v pozičních variantách, v různých velikostech a materiálech. (Sluší se připomenout, že dvoumetrová bronzová plastika Levitace 2010, 2010, je osazena již třetím rokem před nádražní budovou v Ostravě - Svinově.) Neznamená to však, že by se dopouštěl dnes až příliš častého omylu některých „sochařů“, kteří nedbajíce zákonů řemesla jen mechanicky navyšují rozměry daného díla. Naopak – finálnímu výsledku věnuje velkou pozornost a mnoho času, v polyesterových variacích figury zkoumá účinky světla v modelaci povrchu, hledá barevnost, nevyhýbá se až naturalisticky „živým“ vstupům, např. maluje či vsazuje sochám skleněné či ocelové oči (v minulosti opatřoval své některé finální odlitky k posílení iluze i vlasovou parukou).

Obecně se dnes ukazuje, že retro inspirace přímo patřily a patří do „morfologického slovníku“ umění, z něhož lze současně čerpat. Symbolická probouzení víceznačnosti a forem básnicky užaslých „vidění“, tak nezbytně vlastních i romanticky zjitřené mentalitě předminulého století, oslovuje stále větší počty, hledající to „pravé“ téma ke zpracování. Ve stejně pestrých vrstvách – s přirozeností dnes vlastní – nachází dnes svá témata i David Moješčík: žena v sepjetí s mocnými kořeny přírody (Rusalka, 2011); dále spojuje postavu s fantastickými formami a s nadreálnými představami fantasijní Faunovy říše (Bludička, 2013). Pozoruhodný most k až mnohdy megalomním výkonům doby pozdního historismu a symbolismu mi představuje organicky konstrukční model Poutníka, 2013, poutníka nikoliv Ahasverova rodu, ale „zvěčnělého člověka“, který vede mentálně svou cestu hierarchicky danými „kruhy“. Ve své zatím poslední studii chtěl by autor počítat s těmi nejušlechtilejšími materiály (černá žula, bronz…).

Jistěže by si každý umělec takovou vážnou realizaci přál. Co na tom, že - podle mého názoru - půjde o vypjatě náročnou utopii, která v kombinaci konstrukčních forem i materiálu směřuje k velikému mentálnímu a fyzickému napětí i v přeneseně energetickém dosahu, jako tomu bylo např. v případě verneovsky odvážných projektů vynálezce N. Tesly. Ale mnoho z toho, o čem Jules Verne snil, se už dávno stalo skutečností. Mnohdy v privátní sféře tvrdí, že lidem nechybí ani tak peníze jako dobré nápady. Dnes se nabízí stále víc sofistikovanější postupy i technologie, o jejichž uplatnění si naši předci mohli nechat jen zdát.
Pavel Netopil

E-mail: mojda@mojda.com, www.mojda.com

Studia


1988 – 1991 SOU kamenické, Žulová
1992 SPŠ stavební, Ostrava, propagační výtvarnictví
1993 SUPŠ Ostrava, design
1993 – 1996 SPŠ kamenická a sochařská, Hořice v Podkrkonoší
1996 – 1998 Fakulta výtvarných umění, Brno (ateliér sochařství, Vladimír Preclík)
1999 Akademie výtvarných umění, Praha (škola figurálního sochařství a medaile, Jan Hendrych)
1999 – 2002 Fakulta výtvarných umění, Brno (ateliér figurativního sochařství, Michal Gabriel)
2007 The Cill Rialaig Project, Ballinskelligs, Ireland (tvůrčí pobyt)

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2000 Mojda – pan Václav – Očista, Galerie výtvarného umění, Ostrava
2001 Prostor pro jedno dílo, Moravská galerie, Brno
2001 Kedz dvojo nerobia toto iste, muže to byt to same, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (s J. Lastomírským)
2005 Mí Andílci, Galerie Fiducia, Ostrava
2006 IVAN PINKAVA – DAVID MOJEŠČÍK MOJDA, Galerie Ars, Brno
2007 MAT KAR (sochy), Dům umění, Opava
2011 SPRITES, Galerie Artpro, Praha
2013 Devas, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

SKUPINOVÉ VÝSTAVY (VÝBĚR)

2000 Současné umění ve veřejném prostoru, výstava sochařských projektů pro město Hodonín, Hodonín
2001 Kolmo k ose II, Dům umění, Opava
2007 Tělo jako nástroj k vyjádření, Galerie kritiků, Praha
2009 Mezinorádní veletrh umění Brno, prezentace Dvorak sec contemporary Praha, Brno – Výstaviště
2010 Výstava Postavy, Rajská budova VŠE, Praha
2012 Sculpture now!, prezentace současného českého a slovenského 3D umění, Nostický palác, Praha

REALIZACE


2003 sousoší Tragikomedie I, Činoherní klub, Praha
2009 Pomník Operaci Anthropoid, Praha 8 (spoluautor M. Šmeral, architektonické řešení M. Tůmová, J. Gulbis)
2010 socha Levitace 2010, Ostrava – Svinov (architektonické řešení P. Ševcůjová, P. Malina)
2010 sochařské prvky v interiéru Činoherního klubu, Praha (spoluautor M. Šmeral)
2013 realizace sochy „Ctnost všech ctností“ (mramor) a „Bludička“ (bronz) v zahradě na soukromém pozemku u cesty k Lysé hoře, soukromý investor

REPRODUKCE

Detail sochy Levitace III, 2009, výška 2m, polyesterový gel, laminát, ocel, akrylová a olejová barva, (foto Kristýna Moješčíková)

Katalogový list k výstavě

 
 

 

© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT