ADRESA:
Sokolská tř. 26
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 138 937
e-mail:
sokolska26@ckv-ostrava.cz
 
OTEVŘENO:
 
pondělí – pátek 8.00 – 17.00
 
Vstupné do Výstavní síně Sokolská 26

dospělí – 20 Kč
děti, studenti, důchodci – 10 Kč

 

Výstavní prostory II. poschodí

Zuzana Kulhánková – abstart

10. 10. – 15. 11. 2013

První výstava absolventky
Zuzany Kulhánkové. Expresivní
vyjádření a přepis vnější skutečnosti. Distanční poznávání objektivní reality se snahou o zachycení a výtvarné zobrazení abstraktní formou s důrazem na samotný
akt tvorby.

JANA DYBALOVÁ

22. 8. – 4. 10. 2013

Reálné a nereálné

„Život je plný neustálých změn a žádá si přizpůsobení se situacím. Neustále jsme konfrontováni se skutečností. A tak i s vírem života a jeho neustálých změn se proměňuji a v souladu s touto změnou se mění i mé obrazy. Tak i do života mi přicházejí situace, které mi ukazují, že není vše tak, jak to ve skutečnosti vypadá. V návaznosti na tyto děje si pokládám otázku: Co je a není reálné? Kdo určuje mantinely? Je realita děj, který se odehrává v naší mysli? Proč pevné předměty např.: židli, vnímáme jako pevný a neměnný objekt, když ve skutečnosti je to jinak? Jak na tyto otázky odpovídá kvantová fyzika, náboženství, lidé… Tato myšlenka je teď pro mne aktuální, a protože obraz někdy řekne více než tisíc slov, nechávám ho promlouvat.“

DI SCIPULI – Kopisté z Hladnova

17. 4.–22. 5. 2013

Jan Zrzavý očima studentů Gymnázia Hladnov.

Výtvarka nás baví

21.2.–29.3.2013

Prezentace dětských prací žáků navštěvujících kroužek Netradičně výtvarné techniky, který pracuje ve školní družině při ZŠ Ostrava Matiční 5 pod vedením paní Dáši Novákové. Výstava může být zdrojem inspirace a motivace pedagogům vyučujících výtvarnou výchovu.

Je tam někdo?

17.10.–16.11.2012

Výtvarný obor ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov. Kolikrát jsme už slyšeli: Co máš v té hlavě? Ty jsi úplně dutý(á)? Jsi tam?
Kdo ví, možná „tam“ není nic, ale možná … velké tajemství.

Vojtěch Bartek – Můj svět

4.9.–12.10.2012

Narodil se v roce 1942 ve Frýdku. V roce 1973 se stal jedním z prvních absolventu Školy výtvarné fotogra€ e Svazu ceských fotografu a od roku 1990 pusobil dlouhá léta jako tajemník Institutu tvurcí fotogra€ e Slezské univerzity v Opave. Podílel se jako organizátor i autor na realizaci noha fotogra € ckých dokumentárních projektu a‹získal radu ocenení za audiovizuální programy.

MARAT/SADE

2. 4. 2012 – 27. 4. 2012

Radovan Šťastný fotí divadelní prostředí od té doby, co začal fotografovat – tedy od roku 1993. Začal v Divadle Petra Bezruče, dnes fotí pro pardubické divadlo, pro Divadlo v Dlouhé a další pražská divadla. Je dvorním fotografem činohry Národního divadla moravskoslezského, s jehož herci připravil sérii stylizovaných fotografií.

Fantazie dětí

23. 2. – 30. 3. 2012

Výstava výtvarných prací dětí z Dětského domova se školou a základní školy,
Ostrava-Kunčice.

„…a tak jsme kreslili a obrázky tvořili těmi nejrůznějšími výtvarnými technikami, hlavně však suchými pastely a také prstovými barvami. Hlavně druhá technika se dočkala obrovského ohlasu a my sami jsme byli pokreslená umělecká díla.“

 

Umění očima dětí

12. 1. – 17. 2. 2012

Na Ostravsku je nespočet výstav, mnoho umělců a přehršel galerií. Je každá výstava vhodná pro děti? Vhodnou formou se dá zajisté pochopit téměř vše. Přesvědčte se sami na výstavě z galerijních animací ve Výstavní síni Sokolská 26.

 

Domov je doma

15. 11. 2011 – 4. 1. 2012

Středisko rané péče SPRP Ostrava, které poskytuje terénní sociální službu rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, oslovilo fotografa Patrika Pavlačíka s nabídkou společně vytvořit sérii fotografií s dětmi s postižením a jejich rodinami. Fotografie zachycují prchavé okamžiky dětských emocí, projevy životní energie a spokojenosti v blízkosti svých rodičů.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pořádá
Výstavu výtvarných prací žáků mateřských a základních škol na téma „Farmářské trhy“

19. 9. – 22. 10. 2011

Slavnostní zahájení výstavy a vyhodnocení výtvarné soutěže s předáním cen vítězům jednotlivých
kategorií proběhne dne 19.9.2011 v 15:00 hodin

VÁCLAV ŠÍPOŠ

9. 6. – 22. 7. 2011

Malíř, kreslíř, fotograf a karikaturista v jedné osobě…a nejen to!
Václav Šípoš se narodil v roce 1959 v Handlové na Slovensku, žije a tvoří ve Studénce. Samostatně vystavuje od roku 1989 a od roku 2001 působí jako volný umělec. Je členem České unie karikaturistů a v roce 2003 získal 1. místo na salonu kresleného humoru v rakouském Feldkirchenu.

PAVLA CHMELAŘOVÁ A JOSEF KINDLA

1. 4. - 3. 6. 2011
Pavla – „Mým obrovským „snem“ vždy bylo a je vytvořit obrazy, které by dokázaly v divákovi vyvolat jen příjemné pocity a nálady a také zároveň zhotovit díla nad kterými může člověk neustále přemýšlet a třeba si i něco z těchto obrazů „vzít“ či navždy ponechat ve svém nitru.“

Pepík – „Snažím se vyjádřit svými řezbami svůj názor a pohled na různé otázky. Je to třeba obraz „Velký bratr“, kterým chci upozornit na nebezpečí neustálého monitorování a sledování všude a stále v zájmu „našeho bezpečí“. U obrazů „Brána světů“ a „Jsme sami?“ jsem chtěl poukázat na otázku zda jsme ve vesmíru sami či ne.“

DISCIPULI – Kopisté z Hladnova

23. 2. – 1. 4. 2011

Výstava prací studentů Gymnázia Hladnov na téma abstrakce a op art.
Zahájení ve středu 23. února v 17 hodin.

O čem se nemluví aneb Svět a tvoření, žádné moření

13. 1. – 18. 2. 2011
Nahlédnutí do poselství a práce lektora Galerijních animací i výtvarných děl jejich návštěvníků.

4A4 Jana Lepíková, Lucie Otisková, Lucie Petrošová, Pavla Nekužová

18. 11. 2010 - 30 .12. 2010
4a4
Čtveřice umělkyň, které pojí přátelství již od společných studií na Katedře výtvarné tvorby VŠ v Ostravě. Ve svém ženském světě nalézají podobná, často společná témata, která každá zpracovávají svým vlastním osobitým výtvarným přístupem. Na této výstavě zvolily společný prvek komorního formátu A4 jako platformu pro své kresby, grafiky a malby akvarelem.

Aprílové knížky Libora Michaláka

16. 10. – 12. 11. 2010
Ostravský rodák žijící v Chebu se knižní vazbě věnuje přes 20 let. Základy získal od svého přítele – předního českého knižního restaurátora – Milana Kodejše. Svérázný humor svým knížkám dodal sám, inspirací mu byl život a způsob myšlení našeho velikána – Járy da Cimrmana. Vystoupit „ze stínu“ soukromí ho přiměli jeho další přátelé – malíř staré Prahy Ivan Svatoš a „šílený“ knihkupec Vratislav Ebr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavní síň Sokolská 26

© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT