ADRESA:
Sokolská tř. 26
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 138 937
e-mail:
sokolska26@ckv-ostrava.cz
 
OTEVŘENO:
 
pondělí – pátek 8.00 – 17.00
 
Vstupné do Výstavní síně Sokolská 26

dospělí – 20 Kč
děti, studenti, důchodci – 10 Kč

 

 

Plán výstav pro Výstavní síň Sokolská 26

Dramaturgie výstavní síně pro první pololetí roku 2017 bude i nadále uvádět do ostravského a regionálního kulturního života výrazné umělecké osobnosti, které vytváří a naplňují pojem současné české výtvarné umění. Bude reflektovat různorodost umělecké scény a snažit se zachovat kvalitní výstavní program. Základním kritériem výběru zůstává původnost a přesvědčivost autorského přínosu bez ohledu na generační příslušnost nebo názorovou orientaci. Do plánu je tradičně zahrnuta také architektonická výstava v rámci festivalu „Archikultura 2017“, jejímž kurátorem bude Ing. arch. Tadeáš Goryczka.


VÁCLAV RODEK (1976)
9.2. - 9.3.2017
Václav Rodek je odborným asistentem ateliéru malby prof. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Představí se velkoformátovými obrazy, ve kterých osciluje mezi abstrakcí malířského gesta a zobrazením. Autor oplývá monumentálním cítěním při použití netradičních materiálů a malířských postupů. Výstava s názvem „712 – 217“ se soustředí na ukázky jeho tvorby z posledních pěti let, zejména na cykly „Foros“ a „Goeblsova knihovna“.

IVO SUMEC (1970)
13.3. - 7.4.2017
Ivo Sumec je asistentem ateliéru malby profesora Daniela Balabána Fakulty umění Ostravské univerzity. Malíř se inspiruje každodenní žitou realitou věcí, se kterými zachází, v nichž žije a pohybuje se. Neokázalým ztvárňováním obyčejných předmětů je pro vnímatele zviditelňuje, poukazuje na jinou krásu věcí a svou malbou tak vytváří hráz vyprázdněnému akademizmu.


10.4. - 19.5.2017
Výstavní projekt Ing. Arch. Tadeáše Goryczky
REINHARD ROY ?


VLADIMÍR MERTA (1957)
25.5. - 14.7.2017
Pozoruhodný autor pocházející z regionu Vladimír Merta náleží k významné generaci 80. let. Jeho dílo je mnohovrstevnaté – počínaje land-artem a akčním uměním – přes malbu, kresbu, grafiku, fotografii, videa a instalace. Výtvarně reaguje zejména na přírodní živly – v posledních letech např. malba větrem nebo vodou, betdotyková malba, digitální krajinomalba a další. Výstava má ambici připomenout autora v roce jeho životního jubilea.

PŘES ZVUK ZA OBRAZ
druhý týden v srpnu – 15.9.2017
Mezinárodní výstava „Přes zvuk za obraz“ bude představovat umělecké projevy, které se odehrávají na poli mezi obrazem a zvukem nebo využívají oba jevy současně. Představí některé české zakladatelské osobnosti, které otevřely dveře novým významům a tvůrčím oblastem a především ty, kteří dnes v mezinárodním měřítku vnímají práci na území mezi jednotlivými médii jako standartní uměleckou činnost. Výstava se uskuteční v návaznosti na Ostravské dny nové hudby. Kurátorem výstavy je Dr. Martin Klimeš.

Výstavní síň Sokolská 26

© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT