CKV na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
Open air
Vila Hanse Ulricha
CKV
Program
O CKV
Pronájmy
Informace dle zákona
GDPR
Výběrová řízení
Kontakt
CKV
SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
28.9.2023 (čt)0:00
náměstí Svatopluka Čecha
28. 9. 2023
10:00 - 18:00
volný vstup
10:00-18:00 Středověké hody a historický jarmark, historická kapela Rabussa a pěvecký sbor mnichů
14:00 Příjezd knížete Václava na koni s družinou
17:00 Slavnostní mše o svatém Václavovi v chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie

Den české státnosti, svátek přemyslovského knížete sv. Václava, oslavíme tradičním historickým jarmarkem a středověkými hody v atmosféře doby knížete Václava.
Lákadlem pro rodiny s dětmi jsou jízdy na velbloudovi a oslíkovi, ohrada se zvířátky nebo alchymistická dílna, katovna, černá kuchyně a golem.
Předvedou se kejklíři, šarlatáni, bubeníci, trubači, tanečníci, sokolníci, lazebníci a další kostýmovaní účastníci. Hlavním bodem programu bude příjezd knížete Václava na koni s družinou a pro zájemce je připravena také slavnostní bohoslužba o svatém Václavovi přímo v chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie. Na jarmarku vystoupí historická kapela Rabussa a pěvecký sbor mnichů.

10:00 Zahájení svatováclavských středověkých hodů
10:15 historická kapela Rabussa
10:45 Alchymistická laboratoř s Golemem plná kouzel a kouřových efektů
11:15 Sokolníci - ukázka výcviku dravců
11:45 Šermířské vystoupení Boží súd, historická skupina Viator
12:30 Alchymistická laboratoř s Golemem plná kouzel a kouřových efektů
13:15 historická kapela Rabussa
14:00 Příjezd knížete Václava s družinou s přivítáním zástupců městského obvodu Moravská Ostrava, požehnání v kostele
14:20 Pěvecký sbor mnichů
15:00 Boj - fechtování s ukázkou středověkých zbraní, historická skupina Viator
15:30 historická kapela Rabussa
16:15 Pranýřování – divadlo Victorius
16:45 Sokolníci - ukázka výcviku dravců
17:00 Slavnostní mše o svatém Václavovi v chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie
17:30 Rytířský turnaj, historická skupina Viator
17:45 Ukončení programu s vyprávěním o životě svatého Václavovi

Doprovodný program pro děti: Velbloud, Oslík, ohrada se zvířátky, kolotoč a řemeslné dílny.

Moderátorem celého dne je Zdeněk Kačor.
© 2023 CKV Ostrava